Handelsbetingelser

MÆNGDE ANGIVELSE

Er altid den mængde der er anført, ved bestilling, der leveres ikke i anbrud.
Ved levering af anbrud pålægges 10% af prisen på den vare der skal være anbrud.

ANNULLERING, ÆNDRING OG RETURNERING AF ORDRER

Ordrer der allerede er videregivet fra vore lager, kan ikke annullere eller ændres, uden der vil blive tale om en ekstra betaling. Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring debiters køber.

UDFØRELSEN

De leverede produkter udføres i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion, og kvaliteten modsvarer salgsprisen på tidspunktet for bestilling.

PRODUKTANSVAR

Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar overfor trediemand for sådan skade og sådant tab, som sælgers efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller trediemand.

Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

  1. a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.
  2. b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

Hvis der vil være undtagelser vil disse være skrevet i ordrebekræftelsen.

LEVERINGS TIDSPUNKT

Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages dog forbehold mod force majoure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhaveri, materiale og fabrikations fejl, således også forsinkelser af råmaterialer der er nødvendige til fremstilling af det købte.

Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført i aftalen regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor sælger har fået alle tekniske spørgsmål besvaret, og betaling er reg. ved sælger.

AFHENTNING AF VARER

Varen skal afhentes inden for 10 dage efter den aftalte dato, ved senere afhentning beregnes en lager leje på 5 % af total købe summen pr påbegyndt uge, efter de 10 dage, min lager leje er 1 uge.

LEVERINGSSTED

Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for at fuld læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsnings sted. Ventetid og unødig forlængelse af aflæsnings tid debiteres køber.

Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsningen, ved køb, med levering, leveres varen med Danske Fragtmænd, de kan levere varen til endt kørefast underlag, ligeledes er det chefrørens skøn, om denne kan køre ind på købers grund, hvis der skønnes det ikke er forsvarligt, sættes varen på fortovet, for købers risiko.

FRAGTSKADER ØVRIGE MANGLER

Køber skal ved levering kontrollere varen for fragtskader og anden skade samt anta/mængde, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne eller svarer pallet-antallet ikke til det der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.

VIGTIGT!  Ren kvittering for modtagelse af skadede varer, betyder at retten til reklamation fortabes.

BETALINGSBETINGELSER

Køber betaler for varen ved bestilling, ved special produkter/bestillings vare er der følgende betalingsbetingelser. 

Varekøb over kr. 10.000.- erligges en acconto på 50 %

Ved aftalt levering/afhentning, skal rest beløbet betales inden aflæsning/pålæsning, ved en levering og den fyldestgørende betaling ikke er til stede ved køber pålægges køber at betale det fulde beløb, ved senere levering/afhentning, medmindre andet er aftalt.

Leverede varer forbliver vor ejendom indtil hele fakturabeløbet er indbetalt.

Såfremt der ydes kredit, er aftalegrundlaget ved for sen betaling for køber.

Restbeløbet kan tjene grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jfr. retsplejeloven § 478 stk.1 nr. 4 og det forfaldne beløb kan uden domserhvervelse straks inddrives gennem fogderetten hvis betaling er mere end 5 dage efter betalings datoen.

Restbeløbet kan tjene transport i ethver, tilgodehavende beløb køber må have, fra trejdemand.

Køber pålægges enhver udgift husprofiler.dk har ved inddrivelse af restbeløbet.

Skyldige beløb pålægges renter efter gældende lov.

De ovenanførte 4 punkter vil til hver en tid være gældende, hvis ikke køber kan anvise anden aftale fra 247byg.dk-Salg og Service ApS

Pengene bliver først trukket fra kundes konto, når varen har forladt lageret. 

BETALINGSSTED

Betalings anvisning vil være på order beskæftigelsen.

GARANTI

Der ydes op til 5 års garanti på materiale- og produktionsfejl.

REKLAMATIONER

Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest 7 dage efter levering/afhentning og altid før montering. Reklamationer som er vort ansvar, udbedre vi og/eller giver prisafslag eller erstatter med nye produkter. I forbindelse med en reklamation vil der skulle fremsendes billede på mail eller pr. post før besigtigelse/reparation/ombytning kan finde sted. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.

Kunden har 2 års reklamationsret.

REKLAMATIONSRETTEN BORTFALDER HVIS:

  1. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert..
  2. Monteringen ikke er korrekt udført.

FORTRYDELSESRET

Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Retur omkostninger er for kundens regning, købs beløbet refunderes først når varen er modtaget, og vi kan konstatere den er i ubrugt stand, og ikke har fået skader efter udgang fra lageret, før afsendelse.

RETSLIG TVIST:

En tvist vil altid blive behandlet i sælgers retskreds.